قانون جذب ( law of attraction)

قانون جذب از جمله قوانینی هست که در مورد آن بحث های زیادی صورت گرفته و خیلی ها مطالب غیر واقعی در مورد آن نوشته اند و برخی هم به طور کلی اعتقادی به آن ندارند. اما برای اینکه ببینیم واقعیت چیست و حق با کدام گروه است، ابتدا باید ماهیت قانون جذب را بشناسیم.…

انعطاف پذیری شناختی (Cognitive Flexibility )

انعطاف پذیری در معنی عام خود یعنی قابلیت تغییر و حرکت سریع. در حوزه روابط کاری و سازمانی، شرایط مختلفی بروز می کند که افراد باید به طور صحیح و سریع، به یک جمع بندی رسیده و مواردی را اجرا نمایند. انعطاف پذیری شناختی دارای سه بخش مهم شامل بررسی، جمع بندی و اجرا بوده…

مدیریت سرویس گرا (Service- Orientation Management )

از زماني كه انسان بر روي كره خاكي پا گذاشته تا به امروز، مهمترين خواسته او پاسخ به نيازهايش بوده و هست. از جمله نيازهاي اصلي انسان، ميل به ديده شدن و مورد توجه قرار گرفتن است. بنابراين يكي از مهارتهاي كليدي افراد و سازمانهاي موفق، پيش بيني راههايي براي رفع نياز، پاسخگويي و خدمت…

هوش هیجانی (Emotional Intelligence )

اين يكي از مهارتهاي بسيار ويژه و قدرتمند در كنترل احساسات دروني و احساسات طرف مقابل است. هوش هيجاني معيار بسيار خوبي براي نفوذ و كسب موفقيت در روابط بين فردي و استفاده از فرصتهاي به دست آمده در ارتباط با ديگران است. خبر خوش اين كه مهارت هوش هيجاني تا حد زيادي قابل بدست…

مهارت هماهنگ شدن با دیگران (Coordinating with Others )

مهارت هماهنگ شدن با ديگران، از جمله مهارتهايي است كه پيشرفت هاي شغلي و تصاحب جايگاه هاي بالاي سازماني و اجتماعي را به سرعت براي شما ميسر مي كند. اين مهارت را ميتوان به توانايي همراهي، همكاري، ارتباط بين سازماني، ايجاد و توسعه توانايي كار با افراد داراي روحيه و شخصيتهاي مختلف ، شناخت و…